Thursday, November 03, 2005

hampas

ihampas mo sa hangin
ang nagpupumilit na damdamin
iduyan mo sa kawalan
hinagpis ng nakaraan

nakaukit na lang sa panaginip

No comments: